Är könet kropp eller identitet?

Är könet kropp eller identitet?