Utan mångfald ingen framtid, mjölken gör politisk comeback och starkt budskap

Utan mångfald ingen framtid, mjölken gör politisk comeback och starkt budskap