En annan sida av Vivalla - Fredrik Malm

En annan sida av Vivalla - Fredrik Malm

From: vivalla
0 0 6 years ago
Vi vill lyfta fram positiva förebilder, visa på de goda krafter som finns samt peka på det positiva med den mångfald som finns i Vivalla. Detta gör vi för att den positiva bilden av Vivalla skall uppmärksammas, inte bara för boende i området utan även för övriga Örebro med omnejd där det förekommer fördomar om Vivalla. En annan förhoppning är att påverka andra medier som tidningar och radio så att de uppmuntras att lyfta fram positiva nyheter och berättelser från Vivalla och dess invånare.

Author

Find us on Facebook