Vad innebär Tidöavtalet?

Vad innebär Tidöavtalet?