3. Jak obliczyć czy cena jest rażąco niska

3. Jak obliczyć czy cena jest rażąco niska