Wynagrodzenie ryczałtowe a faktyczna wartość robót budowlanych

00:00
12:03
Wynagrodzenie ryczałtowe a faktyczna wartość robót budowlanych