Raise the Red Lantern (1991) Zhang Yimou, Gong Li, Ma Jingwu, & Su Tong

Raise the Red Lantern (1991) Zhang Yimou, Gong Li, Ma Jingwu, & Su Tong