🪐❗ Ən sürətlə böyüyən qara dəlik tapıldı: "Hər saniyə Yer ölçüsündə kosmos yeyir"

🪐❗ Ən sürətlə böyüyən qara dəlik tapıldı: "Hər saniyə Yer ölçüsündə kosmos yeyir"