Funduszu Marek Subocz – Prezes WFOŚiGW w Szczecinie i Barbara Hawrył – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Funduszu Marek Subocz – Prezes WFOŚiGW w Szczecinie i Barbara Hawrył – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa