Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury

Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury