15: Czym jest szczęście i co na nie wpływa?

15: Czym jest szczęście i co na nie wpływa?