Culposos o gustosos, placeres al fin.

Culposos o gustosos, placeres al fin.