Grzegorz Ziółkowski #06 Poszukiwania w pobliżu ekstremum

Grzegorz Ziółkowski #06 Poszukiwania w pobliżu ekstremum