19. Quest: Przetrwać ślub (niekoniecznie własny)

19. Quest: Przetrwać ślub (niekoniecznie własny)