Nawet dziecko wie po co nam niepodegłość!

Nawet dziecko wie po co nam niepodegłość!