Bo Christensen - gruppeformand og kulturentusiast

Bo Christensen - gruppeformand og kulturentusiast