Czym jest projekt GLAM-Wiki?

Czym jest projekt GLAM-Wiki?