E16 María Luisa Gómez Destacada guatemalteca presentadora de TV y medios de comunicación.

E16 María Luisa Gómez Destacada guatemalteca presentadora de TV y medios de comunicación.