Episode 3 - Kumusta na klasmeyt?

Episode 3 - Kumusta na klasmeyt?