Nie jestem typową jidysze mamełe - rozmowa z Miriam (Marią) Synger

Nie jestem typową jidysze mamełe - rozmowa z Miriam (Marią) Synger