Wielokulturowy Kraków

Wielokulturowy Kraków

Podcasts

  • Wielokulturowy podcast
    Zapraszamy do słuchania Wielokulturowego Podcastu, w którym opowiadamy o różnorodności kulturowej Krakowa i całej Polski. Spotykamy się z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych kultur, rozmawiamy z ludźmi pracującymi w instytucjach kultury, z członkami społeczności i aktywistkami. Podcast przygotowują: Mery Zimny, Joann See more...