Qual è l'origine di Babbo Natale?

Qual è l'origine di Babbo Natale?