65: Mrówki Pola Mokotowskiego w Warszawie - Gema Trigos-Peral, Magdalena Witek, Wojciech Czechowski

65: Mrówki Pola Mokotowskiego w Warszawie - Gema Trigos-Peral, Magdalena Witek, Wojciech Czechowski