more. than training ep. 24 - Mateusz Brela "Budowanie pewności siebie powinno rozpocząć się od edukacji"

more. than training ep. 24 - Mateusz Brela "Budowanie pewności siebie powinno rozpocząć się od edukacji"