Mariusz Śpiewok, wiceprezydent miasta o Strategii 2040 Gliwice, drzewach, obywatelach

Mariusz Śpiewok, wiceprezydent miasta o Strategii 2040 Gliwice, drzewach, obywatelach