#6 - Hvordan kan de digitale hjælpemidler hjælpe mit ordblinde barn?

#6 - Hvordan kan de digitale hjælpemidler hjælpe mit ordblinde barn?