#001: [Zapowiedź] Akcja poszukiwawcza zaginionej piątki osób w Tryńczy - bryg. Dariusz Homa, JRG Przeworsk

#001: [Zapowiedź] Akcja poszukiwawcza zaginionej piątki osób w Tryńczy - bryg. Dariusz Homa, JRG Przeworsk