Har lærerne sviktet elevene?

Har lærerne sviktet elevene?