Å være elsket er et stort gode

Å være elsket er et stort gode