#39 Wyrażanie przeszłości za pomocą „used to” i „would”

#39 Wyrażanie przeszłości za pomocą „used to” i „would”