4. Organizacja konferencji jako narzędzie do budowania marki osobistej. Jadwiga Korzeniewska

4. Organizacja konferencji jako narzędzie do budowania marki osobistej. Jadwiga Korzeniewska