#12 "A Crise de Ansiedade me persegue! Ou será que Eu que a persigo?"

#12 "A Crise de Ansiedade me persegue! Ou será que Eu que a persigo?"