#009 Jak być wiarygodnym kredytobiorcą (czyli jak mieć lepszy scoring)?

#009 Jak być wiarygodnym kredytobiorcą (czyli jak mieć lepszy scoring)?