00:00
27:30
I Dragør Kommune får alle 9. og 10. klasser hvert år undervisning i privatøkonomi af Claus Dehn-Christoffersen, der er Filialdirektør i Danske Bank.

Det har han gjort de seneste 7 år og dermed længe før udeskole blev et nøgleord i undervisningen på byens tre skoler.

Men undervisningen i privatøkonomi er et godt eksempel på, hvad det lokale erhvervsliv kan bidrage med i folkeskolen, og i denne episode taler vi om, hvad det giver de unge at få konkret undervisning fra en lokal erhvervsmand. Vi taler også om potentialet i at kombinere matematikundervisningen med besøget fra Claus for for alvor at gøre besøgene til en integreret del af undervisningen.

Lyt med, hvis du er nysgerrig efter, hvad de unge får ud af gæsteundervisning fra erhvervslivet, og hvis du vil inspireres til selv at invitere gæster ind i klasseværelset.
I Dragør Kommune får alle 9. og 10. klasser hvert år undervisning i privatøkonomi af Claus Dehn-Christoffersen, der er Filialdirektør i Danske Bank. Det har han gjort de seneste 7 år og dermed længe før udeskole blev et nøgleord i undervisningen på byens tre skoler. Men undervisningen i privatøkonomi er et godt eksempel på, hvad det lokale erhvervsliv kan bidrage med i folkeskolen, og i denne episode taler vi om, hvad det giver de unge at få konkret undervisning fra en lokal erhvervsmand. Vi taler også om potentialet i at kombinere matematikundervisningen med besøget fra Claus for for alvor at gøre besøgene til en integreret del af undervisningen. Lyt med, hvis du er nysgerrig efter, hvad de unge får ud af gæsteundervisning fra erhvervslivet, og hvis du vil inspireres til selv at invitere gæster ind i klasseværelset. read more read less

8 months ago #erhvervsøkonomi, #folkeskole, #matematik, #skole, #udeskole, #undervisning, #økonomi