Typ ze skręconym kręgosłupem *1*

Typ ze skręconym kręgosłupem *1*