Episode 1: Zorientowanie na wynik

Episode 1: Zorientowanie na wynik

2 0 2 years ago
Bycie zorientowanym na wynik jako jeden z podstawowych błędów w podejmowaniu decyzji społecznych i biznesowych.

Author

Find us on Facebook