67 - Czemu inni NIE CHCĄ naszej pomocy?

67 - Czemu inni NIE CHCĄ naszej pomocy?