108RCB Vi intervjuar entreprenören Carl Lundström om hans politiskt inkorrekta engagemang

108RCB Vi intervjuar entreprenören Carl Lundström om hans politiskt inkorrekta engagemang