103RCB Vi analyserar Elof Erikssons skrift Jag anklagar del 2

103RCB Vi analyserar Elof Erikssons skrift Jag anklagar del 2