Ahmet Yıldız

Ahmet Yıldız

Category: Education
Created by: Ahmet Yıldız
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik eğitimi aldı. Bir dönem üniversitede “Eğitim Psikolojisi” ve “Erken Çocukluk Eğitimi” derslerine eğitmen olarak girdi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda okutulan ders kitaplarının öğrenci psikolojisine uygunluğu yönünde bir dönem danışmanlık yapmıştı.

Avrupa Birliğinin Erasmus+ programı kapsamında desteklediği projelerde eğitimci ve içerik geliştirici olarak görev aldı. UNICEF tarafından desteklenen “Çocuk Sosyal Finansal ... See More