Podcast Cover

Skąd wiem, że inny człowiek jest podmiotem? Dr Joanna Skurzak

  Tematem podcastu jest przedstawienie filozofii „Innego”, która pojawiła się na początku XX wieku. U początków historia filozofii interesowała się przede wszystkim światem (królowa metafizyka), w czasach nowożytnych w centrum poznania...

  show more
  Tematem podcastu jest przedstawienie filozofii „Innego”, która pojawiła się na początku XX wieku. U początków historia filozofii interesowała się przede wszystkim światem (królowa metafizyka), w czasach nowożytnych w centrum poznania filozoficznego pojawił się podmiot (ja), dopiero w XX wieku filozofia dostrzegła, że ważnym tematem filozofii jest także „drugi”. Jak poznajemy odrębność „Drugiego”?, co oznacza „spotkanie z Innym”?, czy jestem odpowiedzialny za „Drugiego”? Poszukiwania odpowiedzi na te pytania są tematem niniejszego podcastu.
  show less
  Information

  Looks like you don't have any active episode

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Current

  Podcast Cover

  Looks like you don't have any episodes in your queue

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Next Up

  Episode Cover Episode Cover

  It's so quiet here...

  Time to discover new episodes!

  Discover
  Your Library
  Search