Podcast Cover

O fundamentalnych wyborach - Robert Piłat

  W tym podcaście analizuję wybrane dzienniki pisarzy w poszukiwaniu pewnej świadomości aksjologicznej, którą filozof Charles Taylor nazwał silnym wartościowaniem.  Polega ono na tym, że nie tylko dokonujemy decyzji kierując się...

  show more
  W tym podcaście analizuję wybrane dzienniki pisarzy w poszukiwaniu pewnej świadomości aksjologicznej, którą filozof Charles Taylor nazwał silnym wartościowaniem.  Polega ono na tym, że nie tylko dokonujemy decyzji kierując się wartościami, ale wybieramy same wartości. Silne wartościowania są trudno uchwytne w chwili, kiedy działają. Pojawiają się w refleksji: są najlepszymi racjami własnego działania, jakie dana osoba jest w stanie sformułować i przedstawić innym osobom. Człowiekowi dostępne jest zawsze więcej niż jedno wyjaśnienie własnego działań czy przekonań i nie każde jest równie dobre; nie każde potrafi postawić mu przed oczami dobro zawarte w tych działaniach czy przekonaniach. Sile wartościowania są sadami drugiego rzędu, czyli sądami o sądach, dlatego są nietrywialne i trudne. Poszukuję ich w wybranych dziennikach pisarzy w przekonaniu, że mają oni większą niż inni świadomość dokonywania tego rodzaju wyborów.
  show less
  Information

  Looks like you don't have any active episode

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Current

  Podcast Cover

  Looks like you don't have any episodes in your queue

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Next Up

  Episode Cover Episode Cover

  It's so quiet here...

  Time to discover new episodes!

  Discover
  Your Library
  Search