Podcast Cover

Filozofia o przyjemności. Magdalena Płotka

  Temat przyjemności był przedmiotem zażartych sporów filozoficznych już od czasów starożytności. Filozofowie - Platon, Arystoteles, Epikur i inni - dyskutowali czym była  przyjemność w swej istocie, jakie są jej rodzaje,...

  show more
  Temat przyjemności był przedmiotem zażartych sporów filozoficznych już od czasów starożytności. Filozofowie - Platon, Arystoteles, Epikur i inni - dyskutowali czym była  przyjemność w swej istocie, jakie są jej rodzaje, pytali o związek przyjemności ze szczęściem, a także wskazywali rozmaite obszary występowania przyjemności. Do starożytnych sporów średniowiecze dodało oryginalne wątki, przede wszystkim związano przyjemność z pragnieniem i zaspokojeniem pragnienia. Tym zagadnieniom poświęcony jest podcast "Filozofia o przyjemności".
  show less
  Information
  Author Podcasty Filozoficzne IF UKSW
  Organization Podcasty Filozoficzne
  Categories Philosophy
  Website -
  Email -

  Looks like you don't have any active episode

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Current

  Podcast Cover

  Looks like you don't have any episodes in your queue

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Next Up

  Episode Cover Episode Cover

  It's so quiet here...

  Time to discover new episodes!

  Discover
  Your Library
  Search