پادکست رادیویی دیدگاه: روز کارگر و فراخوان برای اعتصاب و اعتراض گفت‌وگو با ستار رحمانی

Apr 30, 2024 · 12m
پادکست رادیویی دیدگاه: روز کارگر و فراخوان برای اعتصاب و اعتراض گفت‌وگو با ستار رحمانی
Description
مراسم روز جهانی کارگر با حضور صدها کارگر، بازنشسته و فعال کارگری عضو خانه کارگر در دفتر این تشکل در خیابان ابوریحان برگزار شد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این گردهمایی ضمن اشاره به اینکه هراس  جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره‌شان می‌شود، گفت: «ما کارگران ایران محکم مقابل حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.» به همین مناسبت و در آستانه اول ماه مه، شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی شامل تشکل‌های دانشجویی، دانش‌آموزی و گروه‌های مبارزاتی زنان و جوانان، فراخوانی برای اعتصاب و اعتراض سراسری منتشر کردند و از عموم مردم خواستند در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی، حجاب اجباری و فقر و فلاکتی که به جامعه تحمیل شده روز دوازدهم اردیبهشت به این اعتصاب بپیوندند.
Information
Author ایران اینترنشنال
Website -
Tags
-

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search