پادکست رادیویی دیدگاه: پیام‌های دو زن از حصر و حبس؛ نامه‌‌های رهنورد و وسمقی گفتگو با مرتضی کاظمیان

Apr 29, 2024 · 13m 15s
پادکست رادیویی دیدگاه: پیام‌های دو زن از حصر و حبس؛ نامه‌‌های رهنورد و وسمقی  گفتگو با مرتضی کاظمیان
Description
زهرا رهنورد، از رهبران محصور جنبش سبز، و صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه زندانی، در پیام‌هایی بار دیگر به تندی از شرایط حاکم بر ایران انتقاد کرده‌اند.زهرا رهنورد از حصر خانگی، از اقدام‌های ضدبشری دیکتاتوری نوشته، و به سرکوب زنان و صدور حکم اعدام علیه توماج صالحی اعتراض کرده است.صدیقه وسمقی هم در نامه‌ای به مقام‌ها و نهادهای سازمان ملل متحد، از خشونت‌ها و شکنجه‌های تحمیل‌شده به خود، و ستم جمهوری اسلامی به شهروندان به‌ویژه زنان و زندانیان سیاسی گزارش داده، و خواستار واکنش شده است.
Information
Author ایران اینترنشنال
Organization ایران اینترنشنال
Website -
Tags
-

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search