Interview podcast-nhạc podcast mua ở đâu- mua mic gì cho người mới

Oct 16, 2022 · 11m 18s
Interview podcast-nhạc podcast mua ở đâu- mua mic gì cho người mới
Description

Trong số podcast này Po trả lời về công cụ sử dụng để thu podcast phỏng vấn từ xa. Về nhạc podcast: Po mua nhạc cho podcast Sinh ra từ...

show more
Trong số podcast này Po trả lời về công cụ sử dụng để thu podcast phỏng vấn từ xa.

Về nhạc podcast: Po mua nhạc cho podcast Sinh ra từ ngõ và kênh Làm podcast này tại Pond5 .com và Arches audio .com

Các kênh được nhắc tới trong số podcast: Epidemicsound; FMA - Free Music Archive

Ngoài ra, bạn nên theo dõi bài viết tổng hợp (được cập nhật thường xuyên) để tìm nhạc phù hợp cho mình: Tìm nhạc cho podcast ở đâu: https://lampodcast.com/tim-nhac-cho-podcast-o-dau/

Để gửi câu hỏi về cho Po, bạn gửi qua bản đăng ký: https://forms.gle/gPbrwy1S5Dq163pA7

Nếu muốn xuất hiện trên podcast với Po với vai trò co-host trong thời gian tới, bạn liên hệ tại: https://lampodcast.com/contact/

Cám ơn bạn đã quan tâm!

Câu hỏi trong số podcast được gửi về bởi kênh Huyền Expat:
https://open.spotify.com/show/0NasGfEgQeNRYN21PPOgbl

Kết nối với Huyền Expat: https://www.facebook.com/huyenexpat
show less
Information
Author Link Po Nguyen
Organization Link Po Nguyen
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search