Info

Chesnel Phanor nan konvesasyon n, li fe yon gade kouman, pou n konstwi, kominote ki gen fos, ki vi, kote peyizan ap dizon yo!

Info

Chesnel Phanor nan konvesasyon n, li fe yon gade kouman, pou n konstwi, kominote ki gen fos, ki vi, kote peyizan ap dizon yo!

Comments

Author

Find us on Facebook

00:00 | 00:00
LIVEstarted at 00:00 | since 00:00
Loading ...
by Follow
Help